plnlenfrdeitrues

Sympozjum naukowe w Zalewie Wyróżniony

Sympozjum naukowe w Zalewie

W ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę z inicjatywy Pani Wandy Cydzik - Prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci” w Zalewie w dniu 27 maja 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zalewie, zorganizowano sympozjum naukowe poświęcone historii północnych ziem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur.
Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Sekretarz Gminy Krystyny Milczarek, członków Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego „Izba Pamięci” w Zalewie, darczyńców eksponatów do Izby Pamięci, Radnego Rady Miejskiej w Zalewie Tadeusza Kaczmarczyka, przedstawicieli Klubu Seniora Państwa Teresy i Kazimierza Szczupaków, przedstawicieli Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, nauczycieli i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Zalewo.
Prezentację pt. „Świeczniki gotyckie w Zalewie” przygotował i poprowadził profesor Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof Maciej Kowalski. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński przeczytał fragmenty Kroniki Galla Anonima, natomiast Pan Tadeusz Goździalski krótką informację historyczną na temat osadnictwa polskiego na Warmii i Mazurach.
W przerwach między występami zaprezentował się Chór „Cantores Domini”
z psalmami i pieśniami oraz zespół „Jezioranki” z repertuarem pieśni warmińsko-mazurskich. Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Bart w strojach ludowych odtańczyły SZOTA, a także recytowały wiersze Marii Zientary – Malewskiej. Podczas sympozjum rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny przebiegający pod hasłem: „Piękno Mojej Ojczyzny”, objęty honorowym patronatem Burmistrza Zalewa. Wystawę fotografii można obejrzeć w Urzędzie Miejskim w Zalewie.
Organizatorzy zadbali o ciepłą i miłą atmosferę oraz poczęstunek.
Koordynator spotkania Pani Wanda Cydzik składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przebiegu uroczystości. Szczególne podziękowania należą się Panu Rafałowi Gadomskiemu, który bezinteresownie doprowadził, zaniedbanie przez lata świeczniki, stanowiące ważny eksponat do referatu profesora Krzysztofa Macieja Kowalskiego, do stanu pierwotnego.
Spotkanie zakończyło się wspólnym, pięknie przygotowanym, obiadem w Sali Weselnej „Magnolia”.

Ostatnio zmieniany%AM, %22 %368 %2017 %07:%Cze
Powrót na górę