plnlenfrdeitrues

Inwestycje drogowe w mieście Zalewo w 2017 roku Wyróżniony

Inwestycje drogowe w mieście Zalewo w 2017 roku

W roku 2017 zrealizowano inwestycje z zakresu rozbudowy miejskiej infrastruktury drogowej za blisko 1 150 000,00 zł. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Łąkowej, przebudowę ulic Słonecznej i Zielonej, przebudowę drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej, przebudowę nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej, przebudowę ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej, przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Sienkiewicza czy też przebudowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej.

 

Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 250 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie.
Realizacja przedmiotowej inwestycji polegała na: regulacji parametrów geometrycznych drogi, wymianie nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz montażu oznakowania pionowego. Wartość wykonanych robót to niespełna 280 000,00 zł.

Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie.
Przebudowa ulicy obejmowała wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenów przyległych do pasa drogowego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Koszt wykonanych prac to niespełna 180 000,00 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie.
Droga wewnętrzna zapewnia obecnie bezpieczny dojazd do nieruchomości na których zlokalizowane są głównie zakłady przemysłowe. W zakresie robót ujęto m.in. wymianę nawierzchni szutrowej na nawierzchnię z kostki betonowej, regulację i poprawę odwodnienia oraz montaż oznakowania pionowego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 105 000,00 zł

Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.
W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” o długości całkowitej 141,50 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 160 000,00 zł.

Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie.
Inwestycja obejmowała utwardzenie terenu w otoczeniu trzech budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie. Pierwszy etap prac polegający na wykonaniu czterech zjazdów z drogi powiatowej zrealizowany został w roku 2016. W ramach drugiego etapu inwestycji wykonano m.in. ciąg pieszo jezdny o szer. 3 m oraz rekultywację terenu przyległego. Całkowity koszt robót wyniósł: 97 000,00 zł.

Przebudowa chodnika przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie.

 

W budżecie na rok 2018 przewidziano kontynuację miejskich inwestycji drogowych. Do najważniejszych można zaliczyć: budowę ulicy Jesiennej, przebudowę nawierzchni ulicy Rolnej, przebudowę ulicy Ewingi (etap II), zagospodarowanie otoczenia ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego oraz budowę parkingu wraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie.
 

Ostatnio zmieniany%AM, %12 %359 %2018 %07:%Sty
Powrót na górę