plnlenfrdeitrues

Prace budowlane na cmentarzach komunalnych w Gminie Zalewo Wyróżniony

Prace budowlane na cmentarzach komunalnych w Gminie Zalewo

W Borecznie rozpoczęto realizację zadania związanego z rewitalizacją cmentarza komunalnego.
Zakres prac obejmuje wykonanie ciągów pieszo- jezdnych, poprzedzone robotami ziemnymi (wykopy, przemieszanie, plantowanie i wywożenie ziemi), wykonanie robót rozbiórkowych (rozbiórka ogrodzenia murowanego) oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym, obramowana krawężnikiem betonowym). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie ogrodzenie z bramą i furtką wejściową, wymiana punktu czerpalnego wody, rekultywacja terenu, ponadto wykonany zostanie montaż elementów małej architektury- tablica informacyjna, wiata na śmieci, stojak na rowery.
Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest firma USŁUGI – HANDEL Aleksandra Tobiasz z Morąga. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą to 279.279,29 złotych brutto. Termin wykonania inwestycji do 16 listopada 2018r. Realizację przedsięwzięcia z funduszy sołeckich wsparło osiem sołectw parafii Boreczno, przeznaczając na powyższy cel łączną kwotę ponad 97 tys. złotych.
Natomiast na cmentarzu komunalnym w Zalewie trwa kolejny etap budowy ciągów pieszo- jezdnych. Roboty obejmują niwelację terenu, wywiezienie gruzu, utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej, montaż obrzeży na ławie betonowej. Powierzchnia utwardzona w ramach przeprowadzonych robót wyniesie 156 m2. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze zapytania ofertowego jest Firma Budowa Domów Sadowski Sp. z o.o. z Gardzienia. Wartość prac zgodnie ze złożono ofertą to 31.604,60 złotych. Zakończenie robót ustalone jest do 31 października 2018r.


 

Ostatnio zmieniany%AM, %16 %520 %2018 %11:%Paź
Powrót na górę