plnlenfrdeitrues

Dzień Seniora w Urowie Wyróżniony

Dzień Seniora w Urowie

W sobotę 13 października 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Urowie odbyło się spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
Główną ideą przyświecającą temu świętu jest integracja najstarszych mieszkańców, dla których często jest to jedyna okazja, by się spotkać i porozmawiać.
W Sołectwie Urowo spotkania z Seniorami zainicjowała Radna Rady Miejskiej i jednoczenie Sołtys Sołectwa Pani Ewa Nykołyszak, która wraz z mieszkańcami dba o to, by starsi i młodsi żyli ze sobą, a nie obok siebie.
Rozpoczynając spotkanie Pani Ewa Nykołyszak przywitała Księdza Seniora Pawła Kuracha oraz wszystkich zebranych. Szczególne życzenia skierowała do najstarszej mieszkanki Sołectwa Pani Pauliny Cieplickiej, na ręce której w imieniu Burmistrza Zalewa Pana Marka Żylińskiego złożyła bukiet kwiatów i laurkę z życzeniami.
Następnie dla gości wystąpił zespół „Jezioranki”, który pięknymi piosenkami i przyśpiewkami uświetnił spotkanie, zachęcał do tańca i wspólnej zabawy. W trakcie spotkania nie zabrakło tortu i tradycyjnego „Sto lat”.
Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe kubki ufundowane przez Panie Agnieszkę Olszewską i Ewę Nykołyszak.
 

Powrót na górę