plnlenfrdeitrues

Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2018 - ZALEWO

„Koncert Noworoczny” w Zalewie.

W piątek 26 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury odbył się „Koncert Noworoczny”, zorganizowany przez Urząd Miejski w Zalewie oraz Miejsko- Gminne Centrum Kultury w Zalewie.

Na widowni wśród zaproszonych gości zasiedli Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Radni Rady Miejskiej w Zalewie, Radni Powiatu Iławskiego, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli, przedstawiciele jednostek działających na terenie gminy, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczęli Burmistrz Zalewa Marek Żyliński i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Całka, którzy powitali przybyłych na spotkanie gości i złożyli im życzenia na 2018 rok.

Burmistrz Zalewa w kilku słowach podsumował miniony rok. Przypomniał jakie inwestycje zrealizowano w 2017 roku, na co udało się pozyskać środki zewnętrzne oraz jakie są zamierzenia na rok bieżący.  

Głos zabrał również Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który zachęcał przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe do aplikowania o środki unijne oraz krajowe.

Burmistrz odczytał także życzenia przesłane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego  Artura Chojeckiego.

Następnie Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym zaprosił gości do wysłuchania Koncertu Pani Alicji Majewskiej i kompozytora Pana Włodzimierza Korcza, którzy wystąpili w towarzystwie „Warsaw Opera Quartet” w składzie Pan Michał Lisiewicz, Pan Sławomir Talacha, Pani Elżbieta Porębska, Pani Marta Ziarko.

Wśród piosenek zaprezentowanych przed zalewską publicznością znalazły się utwory  wszystkim doskonale znane, takie jak „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”, czy też „Być kobietą” oraz piosenki z wydanego w 2016 roku albumu „Wszystko może się stać”.

Podczas występu Pani Alicja Majewska nie tylko śpiewała, ale także wspominała istotne wątki zawodowej kariery. Historie opowiedziane lekko i zabawnie przez artystkę oraz zespół wzbudzały uśmiech wśród publiczności.

Zapewne na długo wśród mieszkańców Zalewa wspominana jako anegdota będzie historia o tym jak Pani Alicja Majewska chcąc dyskretnie wejść na scenę utknęła na zapleczu M-GCK.

Koncert bardzo podobał się publiczności, która w uznaniu dla wykonawców wielokrotnie wyrażała swój aplauz oklaskami i prośbą o bisy.

Czytaj dalej...

Choinka w Międzychodzie

W niedzielę 28 stycznia 2018r. Sołtys Międzychodu wraz z Radą Sołecką zorganizowali dla najmłodszych mieszkańców sołectwa bal choinkowy.
Imprezę rozpoczęto wspólnymi tańcami i zabawami integracyjnymi. Następnie dzieci odwiedził Święty Mikołaj, który każdemu uczestnikowi zabawy wręczył słodki upominek.
Sponsorem paczek była firma „Dam- Rob” w Zalewie.
 

Czytaj dalej...

Inwestycje drogowe na obszarach wiejskich Gminy Zalewo w 2017r.

W 2017 roku na terenie Gminy Zalewo wykonano szereg prac związanych z poprawą jakości dróg gminnych na obszarach wiejskich. Prace obejmowały nie tylko doraźnie remonty i naprawy, ale również modernizację i budowę dróg.
Na realizację zadań z zakresu dróg wykorzystywano nie tyko środki własne Gminy, ale pozyskiwano również środki zewnętrzne.

Istotne inwestycje z zakresu drogownictwa zrealizowane na terenach wiejskich gminy Zalewo w 2017 roku w oparciu o środki zewnętrzne.

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Na realizację inwestycji pozyskano środki z Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres operacji dotyczył odcinka drogi o długości 0,894 km. W ramach prac wykonano korektę przebiegu drogi, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia, odwodnienie i oznakowanie stałej organizacji ruchu.
Wartość zadania wyniosła 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie 139.724,00 zł.

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego”.

Inwestycję wykonano dzięki pozyskaniu dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Prace związane z przebudową drogi obejmowały regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację i poprawę odwodnienia.
W ramach prac wykonano 1,533 km nowej nawierzchni.
Wartość zadania wyniosła 383.736,24 zł, w tym dotacja 90.000,00 zł.

3. Remont drogi gminnej Urowo- Murawki.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi gminnej polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawy odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W efekcie wyremontowano 4,755 km drogi wraz z przepustami.
Wartość zadania wyniosła 265.000 zł, w tym dofinansowanie 203.102,85 zł.

4. Remont drogi Sadławki – Zalewo.

Na zadanie pozyskano środki w ramach rezerwy celowej budżetu Państwa.
Remont drogi polegał na regulacji parametrów geometrycznych drogi, doziarnieniu istniejącej nawierzchni drogi kruszywem naturalnym, regulacji i poprawie odwodnienia oraz oczyszczeniu, udrożnieniu i remoncie przepustów. W sumie wyremontowano 4,038 km drogi wraz z przepustem.

Wartość zadania wyniosła 225.000 zł, w tym dofinansowanie 172.457,15 zł.


W roku 2018 roku w ramach środków zewnętrznych realizowane będą w granicach administracyjnych miejscowosci „Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy” oraz „Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki- Koziny” na które dofinansowanie pozyskano w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Czytaj dalej...

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw – aktualne nabory wniosków.

Na spotkanie zapraszamy osoby chcące rozwinąć swoją firmę, przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Termin i miejsce: 22 lutego 2018r. w godzinach 10:00 – 12:40.

Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Warunki uczestnictwa:
1) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 lutego 2018r. do godz. 14:00,
2) potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. Pierwsza część spotkania będzie dotyczyła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 1.2.1; 1.2.2; 1.3.2; 1.5.1. Natomiast w drugiej części spotkania zostanie przedstawiona oferta Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP).

Więcej informacji:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu: tel. (55) 620-09-13/14/16 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Czytaj dalej...

Zaproszenie na spotkanie

Uwaga osoby urodzone przed 8 maja 1945 roku!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z terenu Gminy Zalewo urodzone przed 8 maja 1945 roku na spotkanie organizacyjne, którego celem będzie zawiązanie oddziału terenowego Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 -1945.


W wyniku agresji na Polskę w dniu 1 września 1939 roku śmierć poniosło ponad 2 miliony dzieci polskich, a ponad 200 tys. zostało zabranych od rodzin z czego ok. 170 tys. zaginęło bez wieści. Dzieci polskie ginęły podczas działań i wydarzeń wojennych w więzieniach i obozach zagłady, były mordowane w katowniach gestapo, w „szpitalach”, poddawane eksperymentom, zmuszane do ciężkiej i nie ludzkiej pracy fizycznej, umierały z głodu, zimna i szykan. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 roku tysiące dzieci zostało bez rodziców, bez domu, bez podstawowych środków do życia.
Polskie małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 8 maja 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i związku sowieckiego w 1939 roku. Następnie szykanowane w PRL-u za polski patriotyzm.
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny powstało w 2000 roku a jego celem jest m.in. integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar II wojny światowej, doraźna pomoc najuboższym i udzielanie pomocy prawnej członkom stowarzyszenia występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody II wojny światowej. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na organizowaniu i rozwijaniu różnych form pomocy członkom, gromadzeniu materiałów historycznych oraz ich upowszechnianiu, współdziałaniu z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną, działaniu na rzecz środowiska kombatanckiego oraz realizowaniu współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i zagranicą.


Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich i małoletnie ofiary wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat. Dzieci te szczególnie są chronione przez prawo międzynarodowe zawarte w konwencji genewskiej z 1924 roku.


Spotkanie odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Zalewie ul. Częstochowska 8.
Prosimy także młodsze osoby, aby poinformowały o wydarzeniu starszych członków rodziny i znajomych.

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS