plnlenfrdeitrues

Gmina Zalewo beneficjentem 3 nowych inwestycji ze środków Unii Europejskiej

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zostały podpisane trzy umowy na realizację operacji , których dofinansowanie Gmina Zalewo otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2018 zrealizowane zostaną poniższe inwestycje:

Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba

W miejscowości Jaśkowo nad jeziorem Jaśkowskim powstanie nowa infrastruktura turystyczna. Wybudowany zostanie pomost rekreacyjny w kształcie litery "L" o pow. całk. 27 m2, przygotowane zostaną miejsca na ustawienie pojemników na odpady oraz toaletę. Plaża zostanie usypana piaskiem i wyposażona w ławki oraz kosze na odpady. Zostanie również wydzielone miejsce na wjazd pojazdów mechanicznych. W miejscowości Murawki nad jeziorem Gil Wielkie plaża zostanie usypana piaskiem, zostanie przygotowany podest drewniany dla użytkowników i turystów o wym. 3x3 m, miejsca pod pojemniki na odpady oraz toaletę przenośną zostaną utwardzone. Plaża zostanie wyposażona również w ławki i kosze na śmieci. W miejscowości Duba nad jeziorem Jeziorak plaża również zostanie usypana piaskiem, przygotowane zostanie utwardzone miejsce na toaletę przenośną oraz kosz na odpady. Poprzez realizację operacji chcemy w sposób racjonalny zagospodarować turystycznie obszar naszej gminy oraz poprawić jakość życia mieszkańców i turystów. Całkowita wartość projektu – 104.108,80 zł. Wnioskowane dofinansowanie – 66.224,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki – Koziny

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej nr G000052 Dobrzyki - Koziny na odcinku 0,200 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Dobrzyki.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach położonych w miejscowości Dobrzyki i stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz altany rekreacyjno - wypoczynkowej. Zakres operacji zakłada wykonanie robót w obrębie istniejącego pasa drogowego, polegających na poszerzeniu drogi, stabilizacji i powierzchniowym utrwaleniu, wykonaniu chodnika oraz organizacji ruchu.
Całkowita wartość operacji: 149.831,04 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95.337,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy

Celem operacji jest przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy - Gajdy na odcinku 0,367 km w celu poprawy jakości życia mieszkańców oraz ułatwienia im dostępu do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Bajdy.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce położonej w miejscowości Bajdy i stanowi dojazd do świetlicy wiejskiej oraz przylegającego do niej terenu rekreacyjno – sportowego. Zakres operacji zakłada wykonanie robót polegających na poszerzeniu drogi, stabilizacji i powierzchniowym utrwaleniu oraz organizacji ruchu.
Całkowita wartość operacji: 149.697,10 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 95.252,00 zł.

 

 

Czytaj dalej...

Małe inwestycje Gminy Zalewo zrealizowane z dofinansowaniem Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

W roku 2017 Gmina Zalewo pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w Sołectwie Urowo i Międzychód.
W ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” Gmina Zalewo pozyskała dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo”. Całkowita wartość zadania wyniosła 23.938,00 zł. Dzięki realizacji zadania w Urowie powstała drewniana wiata, stanowiąca punkt do selektywnej zbiórki odpadów o wymiarach 3,5 m x 4,8 m. Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna, podbudowa wykonana została z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 16,8 m2. W Murawkach natomiast powstała drewniano - murowana wiata przystankowa o wymiarach 3,3 m x 1,14 m. Konstrukcja wiaty wykonana została z drewna, fundament betonowy pokryty okładziną z płytek kamiennych, podbudowę wiaty wykonano z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni 7,3 m2. We wiacie zmontowana została ławka o długości 3,3 m.
W ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego” Gmina Zalewo pozyskała również dotację w wysokości 6.998,67 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Międzychód”. Całkowita wartość zadania wyniosła 15.500,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia została wybudowana drewniana altana rekreacyjna o wymiarach 3,5 m x 4,8 m, stanowiąca miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców Sołectwa Międzychód. Konstrukcja altany wykonana została z drewna impregnowanego środkami oleistymi, natomiast konstrukcja dachu wykonana została z drewna i pokryta dachówką bitumiczną. Podbudowa pod altanę wykonana została z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni około 16,8 m2.
Przy realizacji powyższych inicjatyw zaangażowani byli mieszkańcy obu Sołectw, którzy w ramach nieodpłatnej pracy własnej aktywnie przyczynili się do powstania nowej infrastruktury.

 

Czytaj dalej...

Uroczyste otwarcie parkingu leśnego w Dubie

W sobotę 20 maja 2017r. w Sołectwie Duba odbyło się uroczyste otwarcie parkingu leśnego mieszczącego się nad Zatoką Kraga.
Na zaproszenie Sołtys Pani Bożeny Martyki licznie przybyli zaproszeni goście i mieszkańcy sołectwa. W uroczystościach udział wzięli między innymi Burmistrz Zalewa Marek Żyliński, Sekretarz Gminy Krystyna Milczarek, Ksiądz Proboszcz Paweł Kurach, radni Rady Miejskiej w Zalewie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zalewie, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Boreczna oraz Orkiestra Dęta z Turznicy pod batutą Pana Edwarda Rawińskiego.
Urocze miejsce zwane dawniej „karczmiskiem” dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa i władz samorządowych zostało zagospodarowane i oddane do użytku.
Uroczystego przecięcia wstęgi, wspólnie dokonali najstarsza mieszkanka Sołectwa Duba Pani Stanisława Wójciak, Burmistrz Zalewa oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie Edward Całka, natomiast Ksiądz Proboszcz poświecił nowo powstałą infrastrukturę.
Od wczesnych godzin rannych nad brzegiem jeziora Jeziorak odbywały się zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych, których organizatorem i prowadzącym był Pan Edward Całka. Nagrody za udział w zawodach wędkarskich ufundowali natomiast Państwo Zofia i Aleksander Lewiccy. Uroczystości uświetniły występy Orkiestry Dętej z Turznicy i zalewskich „Jezioranek”.  Dla najmłodszych uczestników zapewniono atrakcje w postaci zabaw i rozgrywek przeprowadzonych przez Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Zalewie.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przez mieszkańców Sołectwa Duba.
Sołtys Sołectwa Duba składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania.
 

Czytaj dalej...

Umowa na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Huta Wielka – Duba podpisana

Dnia 28 kwietnia 2017r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Zalewo podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na realizacje operacji „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 223.940,52 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 139.724,00 zł.
Realizacja operacji będzie polegała na przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 145009N Huta Wielka - Duba w obrębie istniejącego pasa drogowego. Operacja zlokalizowana jest na działkach położonych w obrębie Huta Wielka i Duba oraz stanowi dojazd do zabudowań położonych w miejscowości Huta Wielka. Zakres operacji dotyczy odcinka drogi o długości 0,894 km i zakłada wykonanie: korekty przebiegu drogi, nawierzchni z betonu asfaltowego oraz poboczy z tłucznia, wykonanie odwodnienia i oznakowania stałej organizacji ruchu. Poprzez realizację zadania zostanie osiągnięty cel operacji, mianowicie nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców oraz ułatwiony zostanie dostęp do obiektów użyteczności publicznej.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS