plnlenfrdeitrues

Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Konsultacje programu współpracy na rok 2018

Burmistrz Zalewa przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Ostatnio zmieniany%AM, %02 %477 %2017 %10:%Lis
Powrót na górę