plnlenfrdeitrues

Kolonie dla dzieci rolników

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!
Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Olsztynie organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku.
Wypoczynek odbędzie się w trzech turnusach:
I turnus - Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Kopernik" w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, 42/44  w terminie 06.07.2018 – 16.07.2018.
II turnus - Wypoczynek odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym "Lider" w Lesku ul. Jana Pawła II 18 w terminie 14.08.2018 – 24.08.2018. (Bieszczady)
III turnus - Wypoczynek odbędzie się w Domu Wypoczynkowym "U FRANKA"
ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane w terminie 18.08.2018 – 28.08.2018.
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzeni po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 20.06.2018 nie później niż 7 dni przed wyjazdem. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością (1200,00zł).
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2018”.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667, 876194550, 876194534). Informacje i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).

 

Ostatnio zmieniany%AM, %24 %488 %2018 %10:%Maj
Powrót na górę