plnlenfrdeitrues

Inwestycje w Gminie

Gmina Zalewo w Telewizji Ogólnopolskiej

Na antenie Telewizji Polskiej TVP1 w magazynie „Rok w zagrodzie” wyemitowano materiał poświęcony inwestycjom zrealizowanym m.in. na terenie Gminy Zalewo. Realizacja omawianych w Programie inwestycji była możliwa dzięki doskonałej współpracy G...

Czytaj

Prace budowlane na cmentarzach komunalnych w Gminie Zalewo

W Borecznie rozpoczęto realizację zadania związanego z rewitalizacją cmentarza komunalnego. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągów pieszo- jezdnych, poprzedzone robotami ziemnymi (wykopy, przemieszanie, plantowanie i wywożenie ziemi), wykonanie r...

Czytaj

Nowy punkt do selektywnej zbiórki odpadów w Borecznie

W ramach Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2018 roku zrealizowano przedsięwzięcie pod tytułem "Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno”. Realizacja zadania obejmowała budowę dr...

Czytaj

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo

Prace inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Witoszewo są bliskie zakończenia. Zakres robót obejmuje regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonani...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty

W Matytach zakończono inwestycję polegającą na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego nad jeziorem Jeziorak przeznaczonego dla społeczności lokalnej, turystów i wodniaków. Zakres inwestycji obejmował wykonanie prac: plantowanie terenu, oczyszcz...

Czytaj

Prace remontowe na terenie Zespołu Szkół w Zalewie

Wiosną 2018r. na terenie Zespołu Szkół w Zalewie wykonano przebudowę ciągów pieszych. Gmina Zalewo zadanie zleciła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zalewie Spółka z o. o., wyłonionemu w drodze zapytania ofertowego. Prace obejmowały regulac...

Czytaj

Nowa droga w Urowie

Zakończono prace przebudowy kolejnej drogi gminnej położonej w Urowie prowadzącej do miejscowości Murawki. Gmina Zalewo na przebudowę drogi pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsp...

Czytaj

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie

Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żeromskiego. Prace budowlane obejmują budowę dróg wewnętrznych i chodników, budowę miejsc parkingowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetleniowej. Ponadto za...

Czytaj