plnlenfrdeitrues

Zaproszenie na LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie

Działając na podstawie art. 20. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14 listopada 2018 r. (środa) LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Początek obrad godzina 12:00.


Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 października 2018 r.
4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Zalewo w roku szkolnym 2017/2018.
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc październik 2018r. przez komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej Planowania, Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej w Zalewie.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
8. Podziękowania dla Radnych Rady Miejskiej w Zalewie za pracę w kadencji w latach 2014-2018.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Częstochowskiej 8.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Iwona Parzyszek
 

Ostatnio zmieniany%PM, %06 %542 %2018 %12:%Lis
Powrót na górę